Stránky byly přestěhovány

Proč se tak stalo?

Stránky jsem přestěhoval z několika důvodů. Jedním z důvodů (a asi tím hlavním) bylo to, že server nepodporuje nové technologie (např. PHP5).

Co tím získám?

Vy, noví navštěvníci, naleznete na nové doméně nový vzhled, příjmenější adresy url.

Co potřebuji k prohlížení nového webu?

K návštěvě nového webu vám stačí normální internetový prohlížeč (Opera, Mozilla, Chrome, Konqueror, atd.). Web je stavěn na novém CSS 3, které není zatím podporováno všemi prohlížeči stejně (Chrome, Opera, Mozilla CSS3 podporují; IE ne). Pro maximální zážitek z CSS3 doporučuji prohlížeč Google Chrome, na kterém jsem tento web vyvíjel. Ostatní prohlížeče doporučuji aktualizovat, popřípadě se na oficiálních stránkách informovat o porpoře CSS3.

Na novou stránku budete automaticky přesměrováni po 15 sec. Pokud nechcete čekat klikněte na odkaz níže.

Přejít na nový web > phpinfo()

PHP Version 5.2.17


System Linux jupiter.srv.wz.cz 3.19.3-1.el7.centos.x86_64 #1 SMP Mon Mar 30 14:32:32 EDT 2015 x86_64
Build Date Mar 19 2015 13:46:38
Configure Command './configure' '--build=x86_64-redhat-linux-gnu' '--host=x86_64-redhat-linux-gnu' '--program-prefix=' '--disable-dependency-tracking' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib64' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--cache-file=../config.cache' '--with-libdir=lib64' '--with-config-file-path=/etc' '--with-config-file-scan-dir=/etc/php.d' '--disable-debug' '--with-pic' '--disable-rpath' '--without-pear' '--with-bz2' '--with-exec-dir=/usr/bin' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-xpm-dir=/usr' '--enable-gd-native-ttf' '--with-t1lib=/usr' '--without-gdbm' '--with-gettext' '--with-iconv' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-openssl' '--with-pcre-regex=/usr' '--with-zlib' '--with-layout=GNU' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-magic-quotes' '--enable-sockets' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-sysvmsg' '--with-kerberos' '--enable-ucd-snmp-hack' '--enable-shmop' '--enable-calendar' '--without-mime-magic' '--without-sqlite' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' '--with-system-tzdata' '--with-apxs2=/usr/sbin/apxs' '--without-mysql' '--without-gd' '--without-unixODBC' '--disable-dom' '--disable-dba' '--without-unixODBC' '--disable-pdo' '--disable-xmlreader' '--disable-xmlwriter' '--disable-json' '--without-pspell' '--disable-wddx' '--without-curl' '--disable-posix' '--disable-sysvmsg' '--disable-sysvshm' '--disable-sysvsem'
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc
Loaded Configuration File /etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php.d
additional .ini files parsed /etc/php.d/bcmath.ini, /etc/php.d/curl.ini, /etc/php.d/dba.ini, /etc/php.d/dbase.ini, /etc/php.d/dom.ini, /etc/php.d/gd.ini, /etc/php.d/imap.ini, /etc/php.d/interbase.ini, /etc/php.d/json.ini, /etc/php.d/ldap.ini, /etc/php.d/mbstring.ini, /etc/php.d/mcrypt.ini, /etc/php.d/mhash.ini, /etc/php.d/mssql.ini, /etc/php.d/mysql.ini, /etc/php.d/mysqli.ini, /etc/php.d/ncurses.ini, /etc/php.d/odbc.ini, /etc/php.d/pdo.ini, /etc/php.d/pdo_dblib.ini, /etc/php.d/pdo_firebird.ini, /etc/php.d/pdo_mysql.ini, /etc/php.d/pdo_odbc.ini, /etc/php.d/pdo_pgsql.ini, /etc/php.d/pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/pgsql.ini, /etc/php.d/posix.ini, /etc/php.d/pspell.ini, /etc/php.d/recode.ini, /etc/php.d/snmp.ini, /etc/php.d/soap.ini, /etc/php.d/sqlite.ini, /etc/php.d/sysvmsg.ini, /etc/php.d/sysvsem.ini, /etc/php.d/sysvshm.ini, /etc/php.d/tidy.ini, /etc/php.d/wddx.ini, /etc/php.d/xmlreader.ini, /etc/php.d/xmlrpc.ini, /etc/php.d/xmlwriter.ini, /etc/php.d/xsl.ini, /etc/php.d/zip.ini
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, data, http, ftp, zip
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies


Configuration

PHP Core

DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_call_time_pass_referenceOffOff
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
always_populate_raw_post_dataOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
asp_tagsOffOff
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetno valueno value
default_mimetypetext/htmltext/html
define_syslog_variablesOffOff
disable_classesno valueno value
disable_functionsexec system popen passthru set_time_limit error_log ini_alter ini_set dl pfsockopen openlog syslog readlink symlink link leak fsockopen proc_open imap_open session_save_pathexec system popen passthru set_time_limit error_log ini_alter ini_set dl pfsockopen openlog syslog readlink symlink link leak fsockopen proc_open imap_open session_save_path
display_errorsOnOn
display_startup_errorsOnOn
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
error_append_stringno valueno value
error_log/var/log/httpd/php_log/var/log/httpd/php_log
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting61336133
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib64/php/modules/usr/lib64/php/modules
file_uploadsOnOn
highlight.bg#FFFFFF#FFFFFF
highlight.comment#FF8000#FF8000
highlight.default#0000BB#0000BB
highlight.html#000000#000000
highlight.keyword#007700#007700
highlight.string#DD0000#DD0000
html_errorsOnOn
ignore_repeated_errorsOnOn
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/usr/share/pear:/usr/share/php.:/usr/share/pear:/usr/share/php
log_errorsOnOn
log_errors_max_len10241024
magic_quotes_gpcOffOff
magic_quotes_runtimeOffOff
magic_quotes_sybaseOffOff
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars10001000
memory_limit128M48M
open_basedirVIRTUAL_DOCUMENT_ROOT:/var/php:/usr/share/pearno value
output_buffering40964096
output_handlerno valueno value
post_max_size16M4M
precision1414
realpath_cache_size16K16K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
register_globalsOnOn
register_long_arraysOnOn
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
safe_modeOnOn
safe_mode_exec_dirno valueno value
safe_mode_gidOffOff
safe_mode_include_dirno valueno value
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/bin/php56 -C --php-ini /opt/remi/php56/root/etc/php-console.ini /var/mailer2/mailer.php/usr/bin/php56 -C --php-ini /opt/remi/php56/root/etc/php-console.ini /var/mailer2/mailer.php
serialize_precision100100
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize24M4M
upload_tmp_dir/var/php/var/php
user_dirno valueno value
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
y2k_complianceOnOn
zend.ze1_compatibility_modeOffOff

apache2handler

Apache Version Apache
Apache API Version 20051115
Server Administrator root@webzdarma.cz
Hostname:Port nic.srv.wz.cz:0
User/Group zakaznik(3333)/3333
Max Requests Per Child: 100 - Keep Alive: off - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 35 - Keep-Alive: 15
Virtual Server Yes
Server Root /etc/httpd
Loaded Modules core prefork http_core mod_so mod_auth_basic mod_auth_digest mod_authn_file mod_authn_alias mod_authn_default mod_authz_host mod_authz_user mod_authz_owner mod_authz_groupfile mod_authz_default mod_include mod_log_config mod_env mod_ext_filter mod_mime_magic mod_expires mod_deflate mod_headers mod_setenvif mod_mime mod_dav mod_status mod_autoindex mod_info mod_vhost_alias mod_negotiation mod_dir mod_actions mod_alias mod_rewrite mod_proxy mod_proxy_http mod_proxy_connect mod_php5 mod_ssl mod_log_slow mod_rpaf-2

DirectiveLocal ValueMaster Value
engine11
last_modified00
xbithack00

Apache Environment

VariableValue
HTTP_HOST stholoubkov.wz.cz
HTTP_X_REAL_IP 18.205.60.226
HTTP_X_FORWARDED_FOR 18.205.60.226
HTTP_X_FORWARDED_PROTO http
HTTP_CONNECTION close
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE Mon, 18 Nov 2019 08:19:38 GMT
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip
PATH /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
SERVER_SIGNATURE no value
SERVER_SOFTWARE Apache
SERVER_NAME stholoubkov.wz.cz
SERVER_ADDR 185.64.219.9
SERVER_PORT 80
REMOTE_ADDR 18.205.60.226
DOCUMENT_ROOT /var/www/html
SERVER_ADMIN root@webzdarma.cz
SCRIPT_FILENAME /3w/wz.cz/s/stholoubkov/index.php
REMOTE_PORT 50080
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.0
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING no value
REQUEST_URI /
SCRIPT_NAME /index.php

HTTP Headers Information

HTTP Request Headers
HTTP Request GET / HTTP/1.0
Host stholoubkov.wz.cz
X-Real-IP 18.205.60.226
X-Forwarded-For 18.205.60.226
X-Forwarded-Proto http
Connection close
User-Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language en-US,en;q=0.5
If-Modified-Since Mon, 18 Nov 2019 08:19:38 GMT
Accept-Encoding gzip
HTTP Response Headers
Connection close
Content-Type text/html

bcmath

BCMath support enabled

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bz2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information libcurl/7.29.0 NSS/3.15.4 zlib/1.2.7 libidn/1.28 libssh2/1.4.3

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague

DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

dba

DBA support enabled
Supported handlers cdb cdb_make inifile flatfile

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.1
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: exif.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Revision: 298196 $

DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.4.11
T1Lib Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
XBM Support enabled

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.17

DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingISO-8859-1ISO-8859-1
iconv.internal_encodingISO-8859-1ISO-8859-1
iconv.output_encodingISO-8859-1ISO-8859-1

imap

IMAP c-Client Version 2007f
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

interbase

Firebird/InterBase Support dynamic
Compile-time Client Library Version Firebird API version 25
Run-time Client Library Version LI-V6.3.3.26778 Firebird 2.5

DirectiveLocal ValueMaster Value
ibase.allow_persistentOnOn
ibase.dateformat%Y-%m-%d%Y-%m-%d
ibase.default_charsetno valueno value
ibase.default_dbno valueno value
ibase.default_passwordno valueno value
ibase.default_userno valueno value
ibase.max_linksUnlimitedUnlimited
ibase.max_persistentUnlimitedUnlimited
ibase.timeformat%H:%M:%S%H:%M:%S
ibase.timestampformat%Y-%m-%d %H:%M:%S%Y-%m-%d %H:%M:%S

json

json support enabled
json version 1.2.1

ldap

LDAP Support enabled
RCS Version $Id: ldap.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20439
SASL Support Enabled

libxml

libXML support active
libXML Version 2.9.1
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) version 4.4.4
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On

mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputpasspass
mbstring.http_outputpasspass
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream

DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mhash

MHASH support Enabled
MHASH API Version 20060101

mssql

MSSQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Library version FreeTDS

DirectiveLocal ValueMaster Value
mssql.allow_persistentOnOn
mssql.batchsize00
mssql.charsetno valueno value
mssql.compatability_modeOffOff
mssql.connect_timeout55
mssql.datetimeconvertOnOn
mssql.max_linksUnlimitedUnlimited
mssql.max_persistentUnlimitedUnlimited
mssql.max_procsUnlimitedUnlimited
mssql.min_error_severity1010
mssql.min_message_severity1010
mssql.secure_connectionOffOff
mssql.textlimitServer defaultServer default
mssql.textsizeServer defaultServer default
mssql.timeout6060

mysql

MySQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 5.5.41-MariaDB
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib64/mysql -lmysqlclient

DirectiveLocal ValueMaster Value
mysql.allow_persistentOnOn
mysql.connect_timeout6060
mysql.default_hostno valueno value
mysql.default_passwordno valueno value
mysql.default_portno valueno value
mysql.default_socketno valueno value
mysql.default_userno valueno value
mysql.max_linksUnlimitedUnlimited
mysql.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysql.trace_modeOffOff

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version 5.5.41-MariaDB
Client API header version 5.5.41-MariaDB
MYSQLI_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock

DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socketno valueno value
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff

ncurses

ncurses supportenabled
ncurses library version 5.9
color support yes

odbc

ODBC Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library unixODBC
ODBC_INCLUDE -I/usr/include
ODBC_LFLAGS -L/usr/lib64
ODBC_LIBS -lodbc

DirectiveLocal ValueMaster Value
odbc.allow_persistentOnOn
odbc.check_persistentOnOn
odbc.default_cursortypeStatic cursorStatic cursor
odbc.default_dbno valueno value
odbc.default_pwno valueno value
odbc.default_userno valueno value
odbc.defaultbinmodereturn as isreturn as is
odbc.defaultlrlreturn up to 4096 bytesreturn up to 4096 bytes
odbc.max_linksUnlimitedUnlimited
odbc.max_persistentUnlimitedUnlimited

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.32 2012-11-30

DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit100000100000
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers dblib, firebird, mysql, odbc, pgsql, sqlite

pdo_dblib

PDO Driver for FreeTDS/Sybase DB-libenabled
Flavour freetds

PDO_Firebird

PDO Driver for Firebird/InterBaseenabled

pdo_mysql

PDO Driver for MySQL, client library version5.5.41-MariaDB

PDO_ODBC

PDO Driver for ODBC (unixODBC)enabled
ODBC Connection Pooling Enabled, strict matching

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.2.7
Module version 1.0.2
Revision $Id: pdo_pgsql.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
PECL Module version 1.0.1 $Id: pdo_sqlite.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $
SQLite Library 3.7.17

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 9.2.7
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0

DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOnOn
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

posix

Revision $Revision: 293036 $

pspell

PSpell Support enabled

recode

Recode Support enabled
Revision $Revision: 293036 $

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: php_reflection.c 300129 2010-06-03 00:43:37Z felipe $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user sqlite
Registered serializer handlers php php_binary wddx

DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.bug_compat_42OffOff
session.bug_compat_warnOnOn
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOffOff
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_fileno valueno value
session.entropy_length00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character55
session.hash_function00
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/lib/php/session/var/lib/php/session
session.serialize_handlerphpphp
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOffOff
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Revision: 299016 $
Schema support enabled

snmp

NET-SNMP Support enabled
NET-SNMP Version 5.7.2

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled

DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RegexIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

SQLite

SQLite supportenabled
PECL Module version 2.0-dev $Id: sqlite.c 298697 2010-04-28 12:10:10Z iliaa $
SQLite Library 2.8.17
SQLite Encoding iso8859

DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite.assoc_case00

standard

Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/bin/php56 -C --php-ini /opt/remi/php56/root/etc/php-console.ini /var/mailer2/mailer.php

DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
safe_mode_allowed_env_varsPHP_PHP_
safe_mode_protected_env_varsLD_LIBRARY_PATHLD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Revision: 293036 $

tidy

Tidy supportenabled
libTidy Release 25 March 2009
Extension Version 2.0 ($Id: tidy.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $)

DirectiveLocal ValueMaster Value
tidy.clean_outputno valueno value
tidy.default_configno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.1

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 0.51
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.28
libxslt compiled against libxml Version 2.9.1
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.28

zip

Zip enabled
Extension Version $Id: php_zip.c 305848 2010-11-30 11:04:06Z pajoye $
Zip version 1.8.11
Libzip version 0.9.0

zlib

ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.7
Linked Version 1.2.7

DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name
dbase
sysvsem
sysvshm

Environment

VariableValue
PATH /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
PWD /
LANG C
SHLVL 2
_ /usr/sbin/httpd

PHP Variables

VariableValue
PHP_SELF /index.php
_SERVER["HTTP_HOST"]stholoubkov.wz.cz
_SERVER["HTTP_X_REAL_IP"]18.205.60.226
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]18.205.60.226
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"]http
_SERVER["HTTP_CONNECTION"]close
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
_SERVER["HTTP_ACCEPT"]text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]en-US,en;q=0.5
_SERVER["HTTP_IF_MODIFIED_SINCE"]Mon, 18 Nov 2019 08:19:38 GMT
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]gzip
_SERVER["PATH"]/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]no value
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"]Apache
_SERVER["SERVER_NAME"]stholoubkov.wz.cz
_SERVER["SERVER_ADDR"]185.64.219.9
_SERVER["SERVER_PORT"]80
_SERVER["REMOTE_ADDR"]18.205.60.226
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]/var/www/html
_SERVER["SERVER_ADMIN"]root@webzdarma.cz
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]/3w/wz.cz/s/stholoubkov/index.php
_SERVER["REMOTE_PORT"]50080
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"]CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]HTTP/1.0
_SERVER["REQUEST_METHOD"]GET
_SERVER["QUERY_STRING"]no value
_SERVER["REQUEST_URI"]/
_SERVER["SCRIPT_NAME"]/index.php
_SERVER["PHP_SELF"]/index.php
_SERVER["REQUEST_TIME"]1576062945

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.